Carcinogenesis-related changes in iron metabolism in chronic obstructive pulmonary disease subjects with lung cancer

Kamil  Brzóska, Teresa  Bartłomiejczyk, Barbara  Sochanowicz, Magdalena  Cymerman, Jacek  Grudny, Jacek  Kołakowski, Lucyna  Kapka-Skrzypczak, Marcin  Kruszewski, Paweł  Śliwiński, Kazimierz  Roszkowski-Śliż
Ann Agric Environ Med
2016; 1(2016):0
ICID: 1230736
Abstract total views: 199
Full text total downloads: 0
Average monthly downloads: 0