Parasitisation and localisation of ticks (Acari: Ixodida) on exotic reptiles imported into Poland.

Magdalena Nowak 1
1 - Department of Invertebrate Zoology and Parasitology, Institute of Biology, Pedagogical University of Cracow, Poland. mnowak@up.krakow.pl
Ann Agric Environ Med
2010; 17 (2):
ICID: 983115
 
 
As a result of examinations, the following species of ticks have been found parasitising on Python regius brought from Africa to Poland: Amblyomma latum, Amblyomma transversale, Amblyomma spp., on Varanus exanthematicus: Amblyomma exornatum, Amblyomma flavomaculatum, Amblyomma latum, Amblyomma nuttalli, Amblyomma spp., on Varanus salvator brought from Indonesia to Poland: Amblyomma varanensis. There were 58 specimens of monitor lizard (V. salvator and V. exanthematicus) and 92 specimens of python (P. regius) examined, with the selected locations of parasitisation by the ticks on the host`s body described in detail. Among the 434 specimens of tick collected from the monitor lizards, the majority parasitised the host`s limbs (40.5%), on the trunk (29.3%), the head (20.3%), and least on the tail (9.9%). There were 430 tick specimens collected from the bodies of the pythons. They chiefly parasitised the whole length of the back (54.4%) and on the abdominal side of the trunk (29.8%), less numerously in the neighbourhood of the cloaca (5.6%), around the eyes (3.7%), in the nasal openings (0.9%) and the remaining parts of the head (5.6%). Examination of the ticks` location on the reptiles` bodies enabled us to discover the specific parasitisation locations of ticks along the entire length of the host`s body. Knowledge of the ticks` location on the bodies of specific reptile species, particularly at a time when the import of exotic animals is growing all over the world, will help in drawing up methods of fighting the parasites, and may give valuable clues to veterinary services and private breeders.
PMID 21186765 - click here to show this article in PubMed
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     Amblyomma [1 related records]
     Ixodida [1 related records]
     Reptilia [20 related records]
     Python regius [0 related records]
     Varanus salvator [0 related records] 

Related articles

S Nowak,
Zajęcie zabezpieczonych środków pieniężnych z...
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 maja 2008 r., sygn. akt I ACa 345/08 w którym zostało wskazane, że zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego obowiązanego dłużnika w wyniku udzielenia wi...
ABSTRACT
M Nowak,
Przebaczenie w wychowaniu...
Przebaczenie jest istotnym problemem życia i wychowania człowieka, który pojawił się wraz z nadejściem chrześcijaństwa. Jest to fakt najbardziej ludzki, świadczący o wielkości człowieczeństwa, ale postrzegany także jako przejaw słabo...
ABSTRACT
E Nowak,
Metody ilościowe w rachunku kosztów przedsiębio...
Rachunek kosztów jest procesem ustalania kosztów prowadzenia działalności przez jednostki gospodarcze. Na proces ten składa się ciąg uporządkowanych i logicznie ze sobą powiązanych czynności związanych z przetwarzaniem danych o kosztach. ...
ABSTRACT