Effect of pesticides on kynurenic acid production in rat brain slices.

Elzbieta Zielińska 1, Tomasz Kocki 2, Tomasz Saran 2, Sandor Borbely 2, Damian Kuc 2, Ildiko Vilagi 2, Ewa M Urbańska 2, Waldemar A Turski 2
1 - Department of Toxicology, Institute of Agricultural Medicine, Lublin, Poland.
2 -
Ann Agric Environ Med
2005; 12 (2):
ICID: 848015
Article type: Original article
 
 
Kynurenic acid (KYNA) is a broad spectrum antagonist of ionotropic glutamate receptors, preferentially active at the strychnine-insensitive glycine allosteric site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor, and a noncompetitive antagonist of alpha7 nicotinic receptor. Animal studies showed that it possesses anticonvulsant and neuroprotective properties. Its involvement in the pathophysiology of various brain disorders was suggested. In this study, the effect of pesticides on KYNA production in brain cortical slices was investigated. Pyrethroids, deltamethrin and fenpropathrin significantly lowered KYNA production. Methomyl, bensultap, fipronil, diquat and MCPA were ineffective in this regard. In view of this data, the inhibition of KYNA synthesis appear to merit further investigation as a potential factor contributing to the toxicology of pyrethroids.
PMID 16457470 - click here to show this article in PubMed
STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     Rats, Wistar [6246 related records] 

Related articles

M Dąbrowska, A Zielińska,
Lipid oxidation products as a potential health and...
Lipids, especially unsaturated ones, are unstable compounds which easily undergo oxidation reactions. Difficult to analyze, oxidized lipids are a mixture of different compounds which not only cause the deterioration of food quality, but also lead ...
ABSTRACT
K Urbańska, A Żelazko,
Porównanie narażenia na stres i analiza sposobó...
Wstęp: Prężny rozwój licznych gałęzi gospodarki wpłynął na znaczny wzrost znaczenia transportu drogowego, zarówno towarowego, jak i pasażerskiego. Praca zawodowego kierowcy zaliczana jest do zawodów trudnych i niebezpiecznych ze względu ...
ABSTRACT
M Dzierżak-Mietła, M Markiewicz,
Czy pełne typowanie alleliczne HLA rodzeństwa wy...
Wstęp. Poszukiwanie dawcy do przeszczepienia allogenicznego komórek krwiotwórczych (allo-HCT) wśród rodzeństwa wymaga potwierdzenia zgodności haplotypów układu zgodności tkankowej HLA dawcy i biorcy. Badanie HLA rozpoczyna się zazwyczaj od...
ABSTRACT