Assessment of education requirements for patients with rheumatoid arthritis, based on the Polish version of the Educational Needs Assessment Tool (Pol-ENAT), in the light of some health problems – A cross-sectional study

Matylda Sierakowska 1, Małgorzata Klepacka 2, Stanisław Józef Sierakowski 3, Katarzyna Pawlak-Buś 4, Piotr Leszczyński 5, Maria Majdan 6, Marzena Olesińska 7, Wojciech Romanowski 8, Małgorzata Bykowska-Sochacka 9, Sławomir Jeka 10, Justyna Anna Sierakowska 11, Mwidimi Ndosi 12, Elżbieta Krajewska-Kułak 1
1 - Department of Integrated Medical Care, Medical University of Bialystok, Poland
2 - Department of Nephrology, Medical University of Bialystok, Poland
3 - Department of Rheumatology and Internal Diseases, Medical University of Bialystok, Poland
4 - Department of Rheumatology and Rehabilitation, Medical University in Poznań, Poland
5 - Department of Rheumatology and Rehabilitation, Medical University in Poznań and J. Strus Municipal Hospital in Poznań, Poland
6 - Department of Rheumatology and Connective Tissue Diseases, Medical University in Lublin, Poland
7 - Department of Connective Tissue Disease, Institute of Rheumatology in Warsaw, Poland
8 - Poznań Centre of Rheumatology in Śrem, Poland
9 - Dr.Jadwiga Titz-Kosko Regional Hospital for Rheumatic Diseases in Sopot, Poland
10 - Department of Rheumatology and Connective Tissue Diseases, Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland
11 - Department of Foreign Languages, Medical University, Bialystok, Poland
12 - Academic & Clinical Unit for Musculoskeletal Nursing, University of Leeds, Leeds, United Kingdom
Ann Agric Environ Med
2016; 23 (2):
ICID: 1203906
Article type: Original article
 
 
Introduction. Patients with chronic rheumatoid arthritis (RA) need advice in order to face the problems of everyday life, as well as suffering associated with the disease. Health professionals should attempt to raise the level of resourcefulness and independence of the patient.
Objective. To assess the relationship between the deficit of knowledge about RA and the degree of pain, fatigue, morning stiffness, assessment of disease activity as well as functional efficiency.
Materials and method. The study was conducted on 277 patients with RA in 7 rheumatologic centres in Poland. The method applied was the questionnaire Pol-ENAT (0–156); HAQ DI (0–3); analog scales (0–100).
Results. Mean (SD) age was 53.28 (13.01) and disease duration 13.70 (10.63) years. The mean (SD) value was 54.93 (23.17) for pain, 52.97 (21.98) for fatigue, 48.28 (24.76) for morning stiffness (0–100 mm). HAQ DI was 1.40 (0.66), with an upward trend with duration of disease (p<0.001).
There was a positive correlation between the demand for knowledge about the movement (r=0.194; p=0.001), self-care (r=0.134; p=0.026), assistance/support(r =0.163; p=0.006) and morning stiffness experienced. There was a negative correlation between the need for knowledge concerning managing pain, feelings and the arthritis process and daily ability assessed with HAQ DI.
Conclusions. The study shows that health education should be targeted at young patients with early RA. In the case of the severity of morning joints stiffness, there is a need to increase knowledge about the methods of mobility aids, self-care and the possibility of obtaining support.
DOI: 10.5604/12321966.1203906
PMID 27294648 - click here to show this article in PubMed
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     health problems [34 related records]
     Rheumatoid arthritis (RA); [1 related records]
     the learning needs of patients [0 related records] 

Related articles

M Kiełczewska, J Szymczyk,
The effect of high-frequency current and ultrasoni...
Effective change the appearance of the body through available both invasive and non-invasive methods such as treatment has been documented in numerous clinical trials. Liposuction and lipoplasty are currently the most widely used methods of reducing ...
ABSTRACT
J Leszczyński,
Zastosowanie procesu Fentona do podczyszczania odc...
Celem badań było sprawdzenie skuteczności podczyszczania odcieków pochodzących ze składowiska odpadów stałych metodą Fentona. Badano wpływ pH oraz dawki koagulantu na efektywność usuwania barwy, ChZT oraz absorbancji UV. Odcieki pochodzą...
ABSTRACT
A Kremska, E Kraśnianin,
Wiedza młodzieży powiatu lubaczowskiego na temat...
Cel pracy. Celem pracy była ocena wiedzy młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat okresu dojrzewania, a także przedstawienie zagadnień związanych z rozwojem seksualności w tym czasie. Materiał i metoda. Badania przepr...
ABSTRACT