Effect of the nasal cycle on congestive response during bilateral nasal allergen provocation

Tomasz Gotlib 1, Bolesław Samoliński 2, Antoni Grzanka 3
1 - Department of Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
2 - Department of Prevention of Environmental Hazards and Allergology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
3 - Institute of Electronics Systems, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
Ann Agric Environ Med
2014; 21 (2):
ICID: 1108593
Article type: Original article
 
 
Background. Bilateral nasal allergen provocation usually produces more pronounced obstruction of one nasal passage. It was found that this could be related to the stage of the nasal cycle before the provocation.
objective. To discover whether the stage of the nasal cycle is decisive for asymmetry in congestive response observed during bilateral allergen nasal provocation.
methods. Two bilateral nasal allergen provocations were performed in a group of 26 pollen-sensitive volunteers. Acoustic rhinometry measurements were taken during the nasal cycle, and then after the provocation. A cross-sectional area at the level of the inferior turbinate (CSA-2) was measured. Consecutive challenges were performed in the opposite phase of the nasal cycle: the side which had been wide just before the first challenge, was narrow before the second provocation.
results. Asymmetry in CSA-2 reduction between the nasal passages was observed in most cases. Significant difference was observed between mean CSA-2 reduction rate (reactivity) of the side that responded with greater congestion, and the opposite side. No significant difference was found in mean CSA-2 reduction rate between the side which was narrow, and the side which was wide before provocation.
conclusions. Asymmetry of congestive response during bilateral nasal allergen provocation is not dependent on the stage of the nasal cycle preceding the challenge.
DOI: 10.5604/1232-1966.1108593
PMID 24959778 - click here to show this article in PubMed
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     acoustic rhinometry [8 related records]
     nasal challenge [0 related records]
     nasal provocation [0 related records] 

Related articles

J Gotlib, J Belowska,
Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek na temat zasad ...
Wprowadzenie. Pielęgniarki ponoszą odpowiedzialność zawodową, cywilną oraz karną. Cel pracy. Ocena poziomu wiedzy na temat zasad ponoszenia odpowiedzialności cywilnej i karnej w zależności od wykształcenia. Materiał i metody. Badaniem...
ABSTRACT
E Różalska, A Kaczyńska,
Ocena wiedzy pielęgniarek na temat szczepień och...
Wprowadzenie. Postawy pielęgniarek wobec szczepień ochronnych mogą stanowić najważniejszy czynnik wpływający na świadomość pacjentów na temat zagrożeń, które wynikają z chorób zakaźnych. Cel pracy. Ocena wiedzy pielęgniarek na tema...
ABSTRACT
M Panczyk, A Zarzeka,
Analiza antyplagiatowa prac zaliczeniowych dotycz...
Cel. Porównawcza analiza antyplagiatowa esejów przygotowanych w ramach zaliczenia tematu „Prawa pacjenta” przez studentów studiów stacjonarnych (grupa ST) i niestacjonarnych (grupa NST) II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawskim Uni...
ABSTRACT