Health consequences of work in childhood in opinions of respondents from agricultural families

Stanisław Lachowski 1
1 - Institute of Rural Health, Lublin, Poland; Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland
Ann Agric Environ Med
2013; 20 (3):
ICID: 1067450
Article type: Original article
 
 
Introduction: The engagement of children in work on a family farm is a common phenomenon in many countries worldwide. An excessive loading of children with work creates many risks for their health or even life. Studies concerning the effect of work on health concern mainly the negative consequences for the health of working children.
Objective: The objective of the study was the recognition of opinions of adults from agricultural families concerning the effect of work in childhood on their state of health.
Materials and method: The study was conducted by the method of a diagnostic survey using a questionnaire technique, and covered a group of 482 adults from agricultural families. The selection of the study group was targeted according to the following criteria: 1) agricultural family origin, 2) respondents’ age 20 – 65, 3) completed education.
Results: The majority of respondents expressed the opinion that work in childhood had no impact on their health. At the same time, 2/5 of respondents considered that work on their parents’ farm exerted an effect on their health in childhood (current effects), whereas nearly 1/3 admitted that an engagement in work in childhood also affected their present state of health as adults (distant effects). Respondents who experienced the impact of work on health perceived both positive and negative consequences of performing agricultural work activities in their childhood. Opinions concerning the effect of work on health depended on loading with agricultural work in childhood. The higher the level of loading with work activities, the more frequently the respondents perceived the impact of work on their health.
Conclusion: The engagement of children in agricultural work in a small amount of working time, and adjustment of the endowed jobs to their capabilities brings about many benefits for health with low health risk. In turn, the engagement of children in work from their youngest years and overloading them with work exerts a negative effect on health, especially in later life.
PMID 24069875 - click here to show this article in PubMed
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     occupational safety and health [20 related records]
     work and child’s health [0 related records]
     rural child [1 related records]
     children’s work [0 related records] 

Related articles

K Słota, Z Słota,
Obciążenie cieplne na stanowiskach pracy w górn...
Wstęp: Z danych statystycznych wynika, że obecnie blisko połowa wydobycia węgla kamiennego i rud miedzi w polskich kopalniach odbywa się w wyrobiskach, w których temperatura mierzona termometrem suchym przekracza 28°C. Liczba osób pracującyc...
ABSTRACT
P Piotrowski, S Robak,
Narażenie pracowników morskich stacji elektroene...
Obecny rozwój elektroenergetyki w Polsce, szczególnie w zakresie odnawialnych źródeł energii (w tym farm wiatrowych), przynosi konieczność wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących nowych środowisk pracy. Opracowanie przepisów bezpiecze...
ABSTRACT
A Różańska, J Wójkowska-Mach,
Praktyka zawodowa i staż pracy w ochronie zdrowia...
Wstęp: Higiena rąk jest podstawowym i najważniejszym elementem profilaktyki zakażeń. Celem prezentowanego badania była analiza wiedzy o higienie rąk wśród studentów wybranych kierunków medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońsk...
ABSTRACT